ZMĚNA V PARKOVÁNÍ u areálu Ovčín

Dovolte, abychom vás informovali, že výbor klubu na své středeční schůzi rozhodl o změně v parkování členů klubu i návštěv. Žádáme Vás, abyste od pondělí 3.4. nevjížděli do areálu ani neparkovali před softballovým areálem, ale na parkovišti u ulice Hořanská cesta (před odbočkou k areálu, označeno cedulí "parkoviště softball").

Vede nás k tomu následující:

 - první dvě místa nejblíže k naší bráně jsou nyní v pronájmu majitele krajního domu,

- v době tréninků dochází k obsazování všech míst a pro ty, kteří chtějí pouze přivézt děti anebo materiál a zase odjet je otáčení prakticky nemožné,

- zlepší se podmínky pro pohyb hráčů i návštěv v blízkosti i uvnitř areálu,

- zvýší se bezpečnost Vašich dětí.

Rozhodnutí výboru klubu nevylučuje možnost přivézt Vaše děti na trénink až před bránu areálu, popř. přivézt materiál do areálu. Poté co tak učiníte, tak prosím odjeďte a zaparkujte vozidlo na uvedeném parkovišti.

Doufáme, že naše rozhodnutí budete respektovat a že ho podpoříte.

SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST, z. s.

Mladé gardy 2918, Most softball@painbusters.cz
Vytvořeno službou Webnode